Proposal 12: RESOLUTION ON AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
Förslag 12: BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Download English Document – Item 12
Ladda ner Svenskt Document – Punkt 12

 

Proposal 13: RESOLUTION ON A DIRECTED ISSUE OF SHARES
Förslag 13: BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION

Download English Document – Item 13
Ladda ner Svenskt Dokument – Punkt 13

 

Proposal 14: SHAREHOLDERS’ RESOLUTION ON WARRANT PROGRAM AND APPROVAL OF TRANSFER OF WARRANTS (THE BOARD OF DIRECTORS)
Förslag 14: AKTIEÄGARES BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM OCH OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER (STYRELSEN)

Download English Document – Item 14
Ladda ner Svensk Dokument – Punkt 14

 

Proposal 15: THE BOARD OF DIRECTORS’ RESOLUTION ON WARRANT PROGRAM AND APPROVAL OF TRANSFER OF WARRANTS (SENIOR EXECUTIVES)
Förslag 15: STYRELSENS BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM OCH OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER (LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE)

Download English Document – Item 15
Ladda ner Svenskt Dokument – Punkt 15

 

Proposal 16: RESOLUTION ON APPROVAL REGARDING UNDERTAKINGS TO SUBSCRIBE FOR SHARES
Förslag 16: BESLUT OM GODKÄNNANDE OM ÅTAGANDE ATT TECKNA AKTIER

Download English Document – Item 16 
Ladda ner Svenskt Dokument – Punkt 16

 

Proposal 17: RESOLUTION ON ISSUE AUTHORIZATION
Förslag 17: BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Download English Document – Item 17
Ladda ner Svenskt Dokument – Punkt 17

 

Ladda ner Svenskt Dokument – Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner serie 2023_2024

Ladda ner Svenskt Dokument – Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner serie 2023_2026

Menu